Cung cấp sàn Platform Việt Nam

Cung cấp sàn Platform tại Việt Nam

platform-viet-nam
Khải Anh Group nhập khẩu và cung cấp sàn Platform (PKA)

Đặc điểm

  • Chịu lực tốt
  • Hấp thụ sốc hòa hảo trong việc bảo vệ sàn nhà và thiết bị
  • Thích hợp trong sử dụng các bài tập tạ nặng
platform-viet-nam-2
 PLATFORM MS: PKA3401
platform-viet-nam-kag
PLATFORM- MS: PKA02

 

 

 

Leave a Reply